ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

O skupině

První dětskou skupinou (DS) zřízenou na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) je DS Trojánek.  Zahájila provoz 1. ledna 2019 díky projektu spolufinancovanému Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Cílem projektu je zavedení služby péče o dítě v rámci podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

  • DS Trojánek má kapacitu 12 dětí a provozní doba je každý všední den, od 7:30 do 17:00 hod.
  • Umístění dítěte v DS Trojánek je pro zaměstnance ČSSZ/PSSZ/OSSZ bezplatné. 
  • Rodiče dětem musí zajistit svačinu (dopolední a/či odpolední) a oběd, které předávají pečujícím osobám.
  • DS Trojánek je umístěna v budově Pražské správy sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13, Praha 8.

Pro koho je DS Trojánek určena

  • DS Trojánek je určena pro děti ve věku od jednoho roku až do zahájení povinné školní docházky a slouží především zaměstnancům ČSSZ (OSSZ, PSSZ), kteří pracují v budově Pražské správy sociálního zabezpečení v Trojské, nebo v její blízkosti, a je jim tak umožněno lépe sladit pracovní a rodinný život.

Na co se mohou děti v DS Trojánek těšit

  • Program a roční plán výchovy a péče v DS Trojánek je přizpůsoben aktuální věkové skladbě dětí a zajišťují jej kvalifikované pečující osoby.
  • Individuální přístup a péče v malém kolektivu kamarádů a kamarádek.
  • Krásné, nově vybudované prostory plné rozmanitých hraček a edukativních pomůcek v budově uprostřed parku a v blízkosti dětského hřiště.